Търсене на имоти

Подобрява се бизнес климатът в строителството

С 0,6 пункта се е повишил през юли съставният показател „бизнес климат в строителството”, сочат данните на Националния статистически институт. Това се дължи основно на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на фирмите. Мнението им е, че се повишава строителната активност, но все още са резервирани в прогнозите си за следващите три месеца.

С договори за 5,2 месеца е осигурен производственият график на строителните фирми и е регистрирано понижение от 0,2 месеца в сравнение с оценката за април. В същото време са още по-неблагоприятни очакванията за нови поръчки за следващите шест месеца. Прогнозите на мениджърите са продажните цени да запазят нивата си през следващите три месеца.

Основните фактори, които затрудняват дейността в отрасъла продължават да са несигурната икономическа обстановка, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. Други проблеми, които оказват негативно влияние върху развитието на сектора, са недостигът на квалифицирана работна ръка и цени на материалите. Недостатъчното търсене е преодоляно в сравнение с предходния месец юни. 

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини